Alkamalblitar.com- Pesta demokrasi pemilihan ketua untuk setiap firqoh di pondok psantren terpadu Al-Kamal telah terlaksana, Jum’at malam (5/5). Pemilihan ketua ini sebagai tindak lanjut dari pasca laporan pertanggungjawaban setiap firqoh. Pemilihan ketua pada kali ini dilaksanakan serentak di lima firqoh, yaitu Al-Manshur, Al-Munawarah, Al-Adawiyyah, Hidayati Mahmud dan Umar bin Khattab.
Setiap firqoh telah ditentukan calonnya sebanyak dua orang melalui seleksi feet and propertize dengan peserta setiap firqoh sebanyak 4-5 orang. Dari dua yang terpilih tersebut lanjut pada pemilihan ketua oleh seluruh anggota firqoh masing-masing. Sehari sebelum pemilihan ketua firqoh, telah dilaksanakan orasi penyampaian visi dan misi oleh masing-masing calon ketua di depan seluruh santri pondok pesantren terpadu Al-Kamal.
Selanjutnya hasil pemilihan disetiap firqoh adalah sebagai berikut; Firqoh Al-Manshur dengan kandidat ketua nomor 1, M. Ahsin Fatawi A. dengan perolehan 91 suara dan nomor 2, Fatchur Rizal WR. dengan perolehan 76 suara, total golput dan tidak sah sebanyak 4 dan 37 suara dan total keseluruhannya 208 suara; Firqoh Al-Munawarah dengan kandidat ketua nomor 1, Ana Mustafidatul L. dengan perolehan 63 suara dan nomor 2, Aula Khoirun N. dengan perolehan 56 suara, total golput dan tidak sah sebanyak 3 dan 1 suara dan total keseluruhannya 123 suara; Firqoh Al-Adawiyah dengan kandidat ketua nomor 1, Rachmalia Ardana dengan perolehan 159 suara dan nomor 2, Nuril Ma’rifatul H. dengan perolehan 15 suara, total golput dan tidak sah sebanyak 2 dan 73 suara dan total keseluruhannya 248 suara; Firqoh Hidayati Mahmud dengan kandidat ketua nomor 1, Nadia Lamia Salsabila dengan perolehan 70 suara dan nomor 2, Hamidah Fatika Sari. dengan perolehan 9 suara, total golput dan tidak sah sebanyak 2 dan 12 suara dan total keseluruhannya 93 suara; Firqoh Umar bin Khattab dengan kandidat ketua nomor 1, Khoirul Abidin dengan perolehan 9 suara dan nomor 2, Bagus Asmoro B. dengan perolehan 5 suara, tanpa ada golput dan tidak sah dan total keseluruhannya 14 suara.
Dengan perolehan tersebut, ketua firqoh masa bakti 2017-2018 adalah M. Ahsin Fatawi Ketua Firqoh Al-Manshur, Ana Mustafidatul Laili Ketua Firqoh Al-Munawarah, Rachmalia Ardana Ketua Firqoh Al-Adawiyah, Nadia Lamia Salsabila Ketua Firqoh Hidayati Mahmud dan Khoirul Abidin Ketua Firqoh Umar bin Khattab. Semoga dapat mengemban amanah untuk satu periode kedepan dan dapat menuai kesuksesan.[kangmikho/Avd]