Firqoh Al Munawarah merupakan firqoh (kelompok) yang  khusus ditempati oleh santri putri kelas 1 dan 2 pada jenjang sekolah menengah atas (Wustha) dan bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri Kunir dan SMK Al Kamal.

Seperti halnya firqoh Al Manshur, Firqoh Al Munawarah juga dipimpin oleh seorang ketua dengan masa khidmah selama satu tahun dan bertanggung jawab kepada ketua Markazy. Ketua firqoh dipilih secara langsung dengan pemilihan yang jujur dan adil oleh seluruh santri anggota firqoh.